Nieuws

Uitnodiging ALV op 18 april 2018

3 april 2018 Bestuur De Kop Breed

Namens de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig ik uit voor de Algemene ledenvergadering coöperatie ‘De Kop Breed U.A.’

Woensdag 18 april 2018, 19.30 uur in het MFA Roderwolde.

 

Agenda

 1. Opening (Jan Visser voorzitter Raad van Toezicht)
 2. Afscheid van Directeur, Penningmeester en Technisch projectleider
  mededeling: nieuwe Directeur, Penningmeester, Technisch projectleider
 3. Vaststellen agenda (Aanvulling op de agenda inleveren voor 11 april)
 4. Notulen ALV 2017 (stukken op website)
 5. Financieel verslag (stukken op website) door de Penningmeester
 6. Jaarverslag (stukken op website) door voorzitter Raad van Toezicht
 7. Stand van zaken. Mondeling, Directeur DKB
 8. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 9. Sluiting

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering kunt u hier downloaden

Zoeken
Nieuwsarchief